Cô nhân viên Yuko Ono đĩ điếm dấm dúi chén cặc nam khách hàng đi cùng vợ, yêu giữa những người cùng giới tính. Một số người sinh ra đã có sở thích về người cùng giới, nhưng một số người chỉ thay đổi sau khi tiếp thu… Và trong số đó còn có một sự không đồng nhất khác, Cô nhân viên Yuko Ono đĩ điếm dấm dúi chén cặc nam khách hàng đi cùng vợ đó là chứng paraphilia. Ví dụ điển hình nhất là Harukawa. Lúc đầu nó là thú cưng của ông Matsushita, nhưng bây giờ nó là đồ chơi của chúng tôi và thích bị chúng tôi lạm dụng…””Để hiểu rõ người cùng giới quan hệ tình dục như thế nào, chúng tôi sẽ sử dụng cơ thể của thú cưng làm tài liệu giảng dạy.