Hôm nay bố của con vắng nhà

Hôm nay bố của con vắng nhà

Hôm nay bố của con vắng nhà