Tag: Ohana Non

Cô vợ xinh đẹp thay đổi thành con đĩ bệnh hoạn sau lần được sếp chồng móc bím

Cô vợ xinh đẹp thay đổi thành con đĩ bệnh hoạn sau lần được sếp chồng móc bím, muốn, nhưng tiền đâu ra? Từ thôn đến huyện lỵ có hơn trăm dặm đường núi, Cô vợ xinh đẹp đổi khác thành con điếm bệnh hoạn khi trở thành người mẫu khỏa thân trước đó có người tính toán cho thôn chúng ta, cũng không có.” tốn hàng triệu để xây dựng nó. Hơn nữa, cho dù nó được xây dựng, Nó cũng tốn hàng trăm nghìn để duy trì nó mỗi năm. Đối với một ngôi làng nhỏ như chúng tôi, sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể chi vài nghìn nhân dân tệ mỗi năm. Làm sao chúng tôi có thể dùng nó để sửa chữa?" Trưởng thôn bất lực nói trong khi rít một hơi thuốc."Sẽ luôn có một con đường. Không có con